PDA

View Full Version : Tạo hình từ... SúngDamsan
05-02-2009, 06:46 PM
Các nghệ sĩ điêu khắc đã biến súng đạn của chiến tranh thành tác phẩm nghệ thuật phục vụ hòa bình - một ý tưởng đầy tính nhân văn. Ai có thể nhận ra đây là những sản phẩm được thiết kế toàn từ súng đạn nhỉ? http://kenh14.vn/Images/EmoticonOng/02.pnghttp://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0810/081030/081105CL2sung2.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0810/081030/081105CL2sung1.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0810/081030/081105CL2sung3.jpg

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0810/081030/081105CL2sung4.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0810/081030/081105CL2sung5.jpg


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2008/0810/081030/081105CL2sung6.jpg

Nguồn www.kenh (http://www.kenh)14.vn