PDA

View Full Version : Nghệ thuật biến bút chì thành phông nền thể hiện tác phẩmM.TT.
05-02-2009, 06:58 PM
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh1.jpg
"Sự thương lượng"

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh2.jpg
"Rời bỏ rừng bút chì"

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh4.jpg
"Một cuốn sách tốt"


http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh5.jpg
"Thuyền gỗ từ con dao gỗ"

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh6.jpg
"Chăm sóc hươu rừng"

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh7.jpg
"Hộp tiền Skeletor"

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh8.jpg
"Falcor (con trai )"

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh9.jpg
"Với lấy chìa khoá"

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/baophuong/2009/01/090126CL3anh10.jpg

Nguồn www.kenh14.vn (http://www.kenh14.vn)