PDA

View Full Version : Giudadom_thuy
06-02-2009, 11:30 PM
trong KT có nói đến ...bao nhiêu ông Giuda ( lại phải đọc KT nữa rồi ?)

Masafot
07-02-2009, 08:01 AM
trong KT có nói đến ...bao nhiêu ông Giuda ( lại phải đọc KT nữa rồi ?)
Con chỉ biết 2 ông trong danh sách 12 Tông đồ của Chúa Giesu là Giuđa Tađêô và Giuđa Ítcariot mà thôi.

Catarina_Ly
07-02-2009, 12:23 PM
Giuda à,hình như là mấy ông chứ hem phải 2 đâu,lúc khác ly nói cho chứ bây giờ phải đi học rùi,bye nha,xin T.C tuôn đổ tràn đầy hồng ân của Ngài trên chúng con.Amen

dom_thuy
07-02-2009, 08:51 PM
"Con chỉ biết 2 ông trong danh sách 12 Tông đồ của Chúa Giesu là Giuđa Tađêô và Giuđa Ítcariot mà thôi."
thế còn ông Giuda thuộc 12 chi tộc để ở đâu. hihihihi
vẫn còn...vài ông nữa

Masafot
08-02-2009, 09:44 AM
"Con chỉ biết 2 ông trong danh sách 12 Tông đồ của Chúa Giesu là Giuđa Tađêô và Giuđa Ítcariot mà thôi."
thế còn ông Giuda thuộc 12 chi tộc để ở đâu. hihihihi
vẫn còn...vài ông nữa
Đây nà bố:
Giuda con ông Giacop, anh em ông Giuse (Mc12, 17)
Giuda anh em họ của Chúa Giesu ( Mc 6, 3)
Giuda con ông Mattitgia (Macabe 4,36)
Giuda ở phố Thẳng (Cv 9, 10)

:read: Tìm đỏ mắt ...:laughs:

vampire
26-06-2009, 05:01 PM
nói chung là có nhiều giuđa nhưng dc biết đên phổ biến nhất là 2 ông giuđa tônng đồ thui

bebongnuoc
28-06-2009, 04:32 PM
Mình chỉ biết nói Giuđa thì trong Tân Ước và Cựu Ước đều có, nhưng ăn thua là mình có năng đọc Sấm Truyền hay không. Chứ tất cả mọi cái đều có ở trong các sách ấy, nhưng nếu đọc Cựu Ước thì có Giuđa đứng đầu 12 chi tộc nè, còn cả Giuđa Macabê nữa,... Còn trong Tân Ước thì điển hình là 2 Tông Đồ của Chúa Giêsu như Giuđa Tađêô, Giuđa Ítcariốt nữa.