PDA

View Full Version : Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của Quốc gia Thành Vaticanvante
15-02-2009, 11:30 AM
VATICAN.

ĐTC đề cao vai trò của Quốc gia thành Vatican trong việc giúp Tòa Thánh và Giáo Hội chu toàn sứ mệnh do Chúa Kitô trao phó, độc lập khỏi mọi quyền bình nhân trần.

Trong buổi tiếp kiến sáng 14-2-2009, dành cho các tham dự viên Hội nghị kỷ niệm 80 năm thành lập Quốc gia thành Vatican, với chủ đề ”Một lãnh thổ nhỏ cho một sứ mạng lớn”, ĐTC nhắc đến sự sáng suốt, nhìn xa trông rộng của Đức Giáo Hoàng Piô 11 khi xúc tiến việc ký hiệp định Laterano với Italia khai sinh Quốc gia thành Vatican. Đây là một phương tiện để bảo đảm sự độc lập cần thiết khỏi mọi quyền bính nhân trần, để mang lại cho Giáo Hội và vị Mục Tử tối cao của Giáo Hội khả thể chu toàn trọn vẹn sứ mạng đã nhận lãnh từ Chúa Kitô. Quốc gia bé nhỏ này hữu ích thế nào cho Tòa Thánh, cho Giáo Hội, cho Roma và toàn thế giới, người ta thấy rõ điều đó chỉ 10 năm sau đó, tức là ngày 11-2 năm 1939, khi thế chiến thứ hai bùng nổ, một cuộc chiến tranh với những bạo lực và đau khổ lan đến cửa ngõ thành Vatican”.

ĐTC ghi nhận rằng trong 8 thập niên qua, Quốc gia Thành Vatican đã chứng tỏ mình là một phương tiện uyển chuyển và luôn đáp ứng những đòi hỏi được đề ra cho mình và tiếp tục phục vụ sứ mạng của ĐGH, của Giáo Hội, cũng như đáp ứng những điều kiện luôn thay đổi của xã hội.

Sau cùng, ĐTC nhận xét rằng ”tuy Quốc gia thành Vatican là một điểm hầu như không thấy được trên các bàn đồ thế giới, một quốc gia bé nhỏ vô phương thế tự vệ, không có quân đội đáng sợ và có vẻ chẳng có gì đáng kể trong các chiến lược địa chính to lớn của thế giới, nhưng quốc gia này, biểu tượng sự độc lập tuyệt đối của Tòa Thánh, đã và là trung tâm chiếu tỏa hoạt động bênh vực tình liên đới và công ích.. Ước gì Thành Vatican ngày càng là ”một thành trên núi” chiều tỏa rạng ngời nhờ những xác tín và lòng tận tụy quảng đại của những người đang hoạt động, phục vụ sứ mạng hướng dẫn Giáo Hội của Người Kế Vị Thánh Phêrô”.

Quốc gia thành Vatican là nước nhỏ nhất trên thế giới, rộng 44 hécta, với số công dân hiện nay là 565 người, nhưng chỉ có một nửa cư ngụ trong Nội Thành Vatican. Ngoài ra có hàng trăm người khác không có quốc tịch Vatican nhưng cư ngụ trong thành này vì lý do công vụ. (SD 14-2-2009)Radio Vatican
G. Trần Đức Anh OP