PDA

View Full Version : Xin file encore bai "Cao Cung Len"bec4hick
18-02-2009, 11:22 AM
Cho em xin file encore bài "Cao Cung Len" 4 bè,các pác có bao nhiêu bài = file encore thì cho em xin hết,vì em đang tập viết encore.Xin cám ơn rất rất rất nhiều

gioanha
18-02-2009, 11:33 AM
tâm tình khúc 1.2.3 của TT.file enc trong gói zip

bec4hick
18-02-2009, 05:21 PM
Cám ơn Gioanha rất là nhiều,bạn gửi cho mình nhiều bài woá...thích thiệt!Nhưng tiếc là mình tìm không ra bài "Cao Cung Lên".Nếu bạn nào có thì cho mình xin nha.Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người

gioanha
21-05-2009, 05:39 AM
Cám ơn Gioanha rất là nhiều,bạn gửi cho mình nhiều bài woá...thích thiệt!Nhưng tiếc là mình tìm không ra bài "Cao Cung Lên".Nếu bạn nào có thì cho mình xin nha.Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người

Cao Cung Lên, Cao Cung Lên, Cao Cung Lên