PDA

View Full Version : HOA THUỶ TIÊN)những hình ảnh độc đáo đầy tính chất nghệ thuậtM.TT.
18-02-2009, 05:13 PM
http://img90.imageshack.us/img90/11/003pd7.jpg

http://img206.imageshack.us/img206/3602/001kk7.jpg

http://img206.imageshack.us/img206/9874/004wj9.jpg

http://img137.imageshack.us/img137/1824/005iz9.jpg

M.TT.
18-02-2009, 05:15 PM
còn nữa nè..............http://img206.imageshack.us/img206/4701/011cc3.jpg

http://img90.imageshack.us/img90/4201/006dh0.jpg

http://img95.imageshack.us/img95/509/015tg4.jpg

http://img291.imageshack.us/img291/8030/009ns1.jpg

http://img141.imageshack.us/img141/8263/017rf2.jpg

http://img137.imageshack.us/img137/1451/013ih4.jpg

http://img233.imageshack.us/img233/5843/018ys6.jpg

http://img141.imageshack.us/img141/6384/008hc1.jpg

http://img141.imageshack.us/img141/4479/014fc9.jpg

M.TT.
18-02-2009, 05:17 PM
................và nữa nè....................
http://img139.imageshack.us/img139/3581/023cw3.jpg

http://img80.imageshack.us/img80/4783/022ff2.jpg

http://img137.imageshack.us/img137/3708/021qu3.jpg

http://img139.imageshack.us/img139/2696/016af0.jpg

http://img82.imageshack.us/img82/6760/012eh9.jpg

http://img238.imageshack.us/img238/1410/020gi3.jpg

http://img154.imageshack.us/img154/940/002zl9.jpg

http://img82.imageshack.us/img82/3270/010fs8.jpgnguồn : vietnhim.com