PDA

View Full Version : Tăng Tốc Độ cho Windows VistaTienkhanha13
19-02-2009, 10:22 AM
http://www22.24h.com.vn/upload/news/2008-07-12/baomat150.jpgTăng tốc Windows Vista
Bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau để tăng tốc thời gian khởi động, chạy và tắt máy khi sử dụng hệ điều hành Windows Vista.

Giảm tính năng Visual Effects: Kích chuột phải vào My, chọn Properties, Advanced system settings, Advanced, Visual Effects, Adjust for best performance, Apply, OK.
Kích hoạt tiện ích Defragmentation: Kích chuột vào Start, nhập lệnh Regedit vào cửa sổ lệnh Run, chọn theo đường dẫn sau: KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
\Dfrg\ BootOptimizeFunction.
Tại đây, bạn chọn Enable trong bảng bên phải. Tiếp đó, bạn kích chuột phải vào đó và chọn Modify. Sau khi chọn giá trị Y để kích hoạt, bạn khởi động lại máy tính.
Loại bỏ tính năng “Clear page file on shutdown”: Việc xóa dữ liệu trên “Page file” mỗi khi tắt máy (“Page file” được sử dụng để lưu trữ thông tin ngẫu nhiên trong hệ điều hành Windows) cũng chiếm thời gian khá lớn. Lưu ý, bạn nên sao lưu dữ liệu trong Registry trước khi thực hiện các thao tác sau.

http://www22.24h.com.vn/upload/news/2008-07-12/vuidtbaomat1.jpg
Bạn kích chuột vào Start, Run, nhập lệnh regedit. Tiếp đó, bạn vào theo đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.
Tại đây, bạn thay đổi giá trị Value Data Type/s and Value Name/s của key ClearPageFileAtShutdown bằng cách kích chuột phải vào key trên, chọn Modify như sau (Lưu ý: Nếu chưa có key ClearPageFileAtShutdown, bạn kích chuột phải vào cửa sổ soạn thảo bên phải và chọn New, chọn Dword Value, đặt tên key là ClearPageFileAtShutdown).
Data Type: REG_DWORD [Dword Value]
Value Name: ClearPageFileAtShutdown
Value Data: 0 [Trong đó: 0 = Loại bỏ tính năng Clear Page File/1 = Kích hoạt tính năng Clear Page File]
Cuối cùng, bạn thoát khỏi trình biên soạn Registry và khởi động lại máy.