PDA

View Full Version : Nghệ thuật xếp trứng!M.TT.
19-02-2009, 05:30 PM
Nghệ thuật xếp trứng!
http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs02.jpg (http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs02.jpg)


http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs00.jpg (http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs00.jpg)


http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs01.jpg (http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs01.jpg)


http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs03.jpg (http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs03.jpg)


http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs04.jpg (http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs04.jpg)


http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs05.jpg (http://my.opera.com/Bj%C3%B8rk/homes/albums/75858/eggs05.jpg)


nguồn:www.yeuhoabinh.com

nu_angel
19-02-2009, 05:36 PM
oh đẹp quá, tài thật.............................:icon8::icon8:

Ben
19-02-2009, 07:21 PM
Wow..............hay quá...............