PDA

View Full Version : Những ngẫu hứng sáng tạo từ dây thépmegumi_ndtt
22-02-2009, 12:57 PM
Chỉ với một đoạn dây thép, bằng trí tưởng tượng phong phú, các nhà thiết kế đã mang tới cho khán giả những bất ngờ thật thú vị.


http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination01.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination02.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination03.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination04.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination05.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination06.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination07.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination08.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination09.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination10.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination11.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination12.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination13.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/duykhanh/2009/01/thep/developedimagination14.jpg


Duy Khánh (Theo Dân Trí)