PDA

View Full Version : Nghi thức tẩm liệm và di quan Đức Cố Hồng Y ra Nhà Thờ Chính Tòa Hà NộiDamsan
23-02-2009, 11:28 AM
Nghi thức tẩm liệm và di quan Đức cố Hồng Y ra Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội

7 giờ sáng ngày 23 tháng 2 năm 2009, tại nguyện đường Fatima của Tòa TGM Hà Nội, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ sự nghi thức tẩn liệm, nhập quan cho Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse. Sau đó, linh cữu của Ngài được rước ra quàn tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội. Hàng ngàn giáo dân đã tham dự thánh lễ phát tang cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y vào lúc 8 giờ sáng.

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/02.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/01.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/03.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/04.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/05.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/06.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/07.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/08.JPG
Linh cữu Đức Cố Hồng Y đã ra khỏi Tòa TGM, nơi gắn bó và ghi dấu bao kỷ niệm cuộc đời Ngài....
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/09.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/10.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/11.JPG

Damsan
23-02-2009, 11:31 AM
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/12.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/13.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/14.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/15.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/16.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/17.JPG
Quảng trường này, vào những dịp lễ lớn, hàng ngàn giáo dân chào đón Ngài...
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/18.JPG
Linh cữu Đức Cố Hồng Y được đưa vào cung lòng Nhà thờ chính tòa Hà Nội - nơi Ngài đã gắn bó gần 20 năm qua
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/19.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/20.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/21.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Di%20quan/22.JPG

www.tgphanoi.o (http://www.tgphanoi.o)rg