PDA

View Full Version : NGHI THỨC PHÁT TANG ĐỨC CỐ HỒNG Y PHẠM ĐÌNH TỤNG TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘIDamsan
23-02-2009, 04:19 PM
http://tgphanoi.org/uploads/News/pic/small_nvn_1235370436.jpg
Nghi thức phát tang Đức Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng lúc 9 giờ sáng tại NTCT Hà Nội
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994120.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994121.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994122.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994123.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994124.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994125.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/994126.jpg
www.tgphanoi.org (http://www.tgphanoi.org)