PDA

View Full Version : NHỮNG ĐỘNG VẬT BIỂN KỲ LẠforget_me_not
24-02-2009, 08:47 AM
Những động vật biển kỳ lạ

Đến Thủy cung Singapore, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các loại cá đổi màu sắc, Rồng Moray, Bạch tuộc khổng lồ, ốc, lươn biển ...
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7447.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7449.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7468.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7473.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7476.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7479.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7488.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7491.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7493.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7498.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7502.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7555.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7559.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7560.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7566.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7568.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7575.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7578.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7583.jpg


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B9/74/VNE_7584.jpg

Hoàng Hà


vnexpress.net