PDA

View Full Version : 7h30 sáng 26-2: Nghi thức dập mạch Di Quan ĐHY ra lễ đàipx_hongtrinh
26-02-2009, 09:25 AM
Nghi thức dập mạch và di quan Đức Cố Hồng Y ra lễ trường Nhà thờ chính tòa Hà Nội http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/01.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/02.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/03.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/04.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/06.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/07.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/05.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/08.JPG
Thân nhân Đức Cố Hồng Y
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/09.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/10.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/11.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/12.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/13.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/15.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/14.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/16.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/17.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/18.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/19.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Dap%20mach%20-%20Di%20Quang/20.JPGTGP Hà Nội
http://tgphanoi.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=325