PDA

View Full Version : 8h sáng Giáo Dân Về Dự Lễ An Táng Đức Cố Hồng YDamsan
26-02-2009, 10:56 AM
8h sáng Giáo Dân Về Dự Lễ An Táng Đức Cố Hồng Y
8 giờ sáng ngày Đại Lễ An táng Đức Cố Hồng Y, quảng trường NTCT Hà Nội và khắp các con phố xung quanh đã chật cứng người tham dự.

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/01.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/02.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/03.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/04.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/05.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/06.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/07.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/08.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/09.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/10.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/11.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/12.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/13.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/14.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/15.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/16.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/Giaodan8hsang/17.JPG

www.tgphanoi.org (http://www.tgphanoi.org)

xoicucnong
26-02-2009, 11:18 PM
cám ơn anh ME đã cập nhật nhanh chóng thông tin này. Iu anh!!!