PDA

View Full Version : Hình ảnh: Nghi thức tiễn biệt Đức Cố HY Paulo Jusexoicucnong
26-02-2009, 11:29 PM
Sau Thánh Lễ An Táng, thi hài Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã được mai táng tại cung lòng Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội. Cộng đồng dân Chúa ngậm ngùi tiễn biệt thân xác Vị Mục Tử Kiên Trung về với
lòng đất mẹ.


http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/01.JPG

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch HĐGM Việt Nam - chủ sự nghi thức tiễn biệt Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/02.JPG

Đức Cố Hồng y được an táng trong lòng NTCT Hà Nội.

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/03.JPG

Niềm xúc động trào dâng trong lòng cộng đồng dân Chúa khi thi hài của Đức Cố Hồng Y được chuyển qua cửa chính vào Nhà thờ Chính Tòa, phút biệt ly bâng khuâng nghẹn ngào...

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/04.JPG
Cộng đồng dân Chúa ngậm ngùi bâng khuâng, luyến nhớ Đức Cố Hồng Y ...

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/06.JPG

"Lạy Chúa, khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa,


chan chứa bao niềm vui...

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/07.JPG

"về Trời với Chúa, con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn


trái tim mở rộng, cùng đất trời reo vang..."


"Con trở về cùng Chúa, Chúa ơi... về nghỉ yên trong Chúa, Đấng quyền năng vô biên..."Đức Hồng Y chào biệt cộng đồng dân Chúa lần cuối cùng trước khi thân xác an nghỉ trong lòng đất."Xin vĩnh biệt mọi người, Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ


trở lại, hẹn nhau trong Nước Trời..."Sau đó, Ngài được đưa đi qua cửa chính của Nhà thờ Chính Tòa... lần cuối cùng.

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/12.JPG

Các chủng sinh cung kính mang trên vai chính vị Mục Tử của mình...

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/13.JPG

Thi hài Đức Cố Hồng Y được đưa vào cung lòng NTCT Hà Nội - nơi Ngài sẽ an nghỉ


http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/15.JPG


http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/16.JPG

Bên ngoài cửa sổ NTCT, giáo dân ngậm ngùi, bâng khuâng, thương nhớ một người Cha.http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/19.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/20.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/21.JPG

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự nghi thức nơi phần mộ Đức Cố Hồng Y

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/22.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/23.JPG

Linh cữu Đức Cố Hồng Y từ từ được gửi vào lòng đất - chờ ngày Phục Sinh...


http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/25.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/26.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/27.JPG

Các Đức Giám mục và linh mục cung kính tiễn biệt Đức Cố Hồng Y

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/28.JPG
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/VinhBietDHY/29.JPG
Xin để lại anh em đôi điều, yêu thương nhau mãi mãi, thay tôi...
Chuông sầu thả từng giọt.

<FONT color=green size=3><SPAN style="COLOR: black">