PDA

View Full Version : Thánh Lễ An Táng Đức Cố Hồng Y Phaolô GiuseDamsan
27-02-2009, 10:07 AM
Thánh Lễ An Táng Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse
9 giờ sáng ngày 26 tháng 2 năm 2009, tại quảng trường Nhà thờ Chính tòa Hà Nội đã diễn ra thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, do ĐHY Phạm Minh Mẫn - đặc sứ của Đức Thánh Cha - chủ sự, cùng đồng tế có 20 vị Giám Mục và khoảng 350 linh mục cùng với đông đảo giáo dân.


http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A.JPG
Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn - đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI - chủ sự Thánh lễ An táng Đức Cố Hồng Y Phạm Đình Tụng
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A1.JPG

Đúng 9g đoàn đồng tế gồm Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, (đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự thánh lễ), Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt (TGP Hà Nội), Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (GP Đà Lạt, Chủ tịch HĐGM Việt Nam) và các giám mục, linh mục đến từ 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước.

www.tgphanoi.o (http://www.tgphanoi.o)rg

Damsan
27-02-2009, 10:09 AM
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A2.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A3.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A5.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A6.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A7.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A8.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A9.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A10.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A12.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A13.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A15.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A16.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A17.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A18.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A19.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A20.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A21.JPG

Damsan
27-02-2009, 10:11 AM
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A22.JPG
Cha Lê Trọng Cung - Chánh văn phòng Tòa TGM - đọc các điện văn chia buồn
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A24.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A25.JPG
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa chia sẻ trong Thánh lễ

www.tgphanoi.o (http://www.tgphanoi.o)rg

Damsan
27-02-2009, 10:15 AM
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A26.JPG

Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch HĐGM Việt Nam - chủ sự nghi thức tiễn biệt
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A4.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A27.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A28.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A29.JPG

Trong nỗi đau buồn phải vĩnh biệt một con người đáng kính, cả một cộng đoàn đông đảo hàng vạn người đã trang nghiêm cử hành Bí tích Thánh Thể, bí tích của sự sống, để diễn đạt mạnh mẽ và đầy xác tín về SỰ SỐNG BẤT DIỆT.

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A30.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A31.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A32.JPG

www.tgphanoi.o (http://www.tgphanoi.o)rg

Damsan
27-02-2009, 10:18 AM
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A33.JPG
Đức cha Phụ tá Laurensô Chu Văn Minh, đại diện cộng đoàn Dân Chúa Hà Nội nói lời từ biệt Đức cố Hồng y kính yêu.
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A34.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A35.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A36.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A37.JPG
Cộng đoàn chiêm ngưỡng linh cữu Đức Cô Hồng Y lần cuối cùng
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A38.JPG
Cộng đồng dân Chúa nghẹn ngào vỗ tay kính chào vĩnh biệt Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse khả kính trước khi thân xác Ngài đi vào lòng đất mẹ
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A39.JPG

http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A40.JPG

www.tgphanoi.o (http://www.tgphanoi.o)rg

Damsan
27-02-2009, 07:47 PM
HÌNH ẢNH VĨNH BIỆT ĐỨC CỐ HỒNG Y PHẠM ĐÌNH TỤNG
Sau Thánh Lễ An Táng, thi hài Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã được mai táng tại cung lòng Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội. Cộng đồng dân Chúa ngậm ngùi tiễn biệt thân xác Vị Mục Tử Kiên Trung về với lòng đất mẹ.
btt tgp Hanoi
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993733.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993734.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993735.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993736.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993737.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993738.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993739.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993740.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993741.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993744.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993745.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993746.jpg

Damsan
27-02-2009, 07:49 PM
Sau Thánh Lễ An Táng, thi hài Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã được mai táng tại cung lòng Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội. Cộng đồng dân Chúa ngậm ngùi tiễn biệt thân xác Vị Mục Tử Kiên Trung về với lòng đất mẹ.
btt tgp Hanoi
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993747.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993748.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993749.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993750.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993751.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993752.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993753.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993754.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993755.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993756.jpg
http://dcctvn.net/images/hinhweb/993757.jpg

lanhvananh
01-03-2009, 07:22 AM
http://tgphanoi.org/uploads/Tang%20le%20DHY%20Tung/ThanhLeAnTang/A26.JPG

Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch HĐGM Việt Nam - chủ sự nghi thức tiễn biệt