PDA

View Full Version : Cho Ai Làm Nghề Y ..VietMedic: Từ điển thuốc miễn phí bằng tiếng Việt PPC (Windows Mobile)Tienkhanha13
02-03-2009, 03:09 PM
:secret:VietMedic: Từ điển thuốc miễn phí bằng tiếng Việt PPC (Windows Mobile)
Tác giả DigitalWorld, người viết rất nhiều phần mềm Việt dành cho cho các thiết bị Pocket PC, Pocket PC Phone vừa giới thiệu Phiên bản 1.0 VIETMEDIC từ điển Thuốc và biệt dược bằng tiếng Việt dành cho Windws 2003/SE, WM5, WM6. Đây là một phần mềm rất hữu ích và được phát hành sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Bạn có thể tra 1 thuốc theo tên biệt dược theo list alphabet hoặc bằng cách gõ từ khóa

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Bietduoc.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Bietduoc.jpg)

Hoặc tra tên thuốc theo nhóm điều trị

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_nhomthuoc.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_nhomthuoc.jpg)

Tuy nhiên bạn cũng có thể tra tìm chi tiết hơn về 1 thuốc theo thành phần hoạt chất của nó:

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_timthanhphan.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_timthanhphan.jpg)

Hoặc tra tìm tên thuốc theo chỉ định:

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_chidinh.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_chidinh.jpg)

Ngoài ra, bạn có thể tìm tương tác có thể có của 1 thuốc với nhiều thuốc khác hoặc tìm 1 loại tương tác thuốc nào đó bằng cách gõ từ khóa rồi bấm nút tìm:

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_tuongtac.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_tuongtac.jpg)

Tuy nhiên phần mềm chưa dừng ở đó, bạn còn có thể truy tìm 1 thuốc dựa vào list của các tên thuốc gốc (INN):

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_thuocgoc.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_thuocgoc.jpg)

Click vào tên thuốc bạn sẽ có ngay thông tin chi tiết về thuốc gốc đó:

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_chitietthuocgoc.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_chitietthuocgoc.jpg)

Bạn có thể truy cập vào danh sách thuốc mà mình đã tra cứu (history):

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_HistoryList.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_HistoryList.jpg)

Còn đây là tác giả:

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_About.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_About.jpg)

Các chi tiết mà bạn có tìm được khi tra cứu về 1 biệt dược là:

- Thành phần / Nhóm thuốc
- Dược lực học
- Dược động học
- Chỉ định
- Liều dùng
- Chống chỉ định
- Thận trọng
- Phản ứng phụ
- Tương tác thuốc
- Đóng gói
- Phụ nữ có thai / cho con bú
- Quá liều
- Nhà phân phối

Hiện dữ liệu VietMedic có khoảng

- Gần 4.000 biệt dược
- Hơn 5.000 hoạt chất
- 5.000 tương tác thuốc khác nhau
- 128 nhóm thuốc
- Hơn 200 thuốc gốc
- Khoảng 20MB dữ liệu...

Và đang được tiếp tục bổ sung để có 10,000 biệt dược!

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang1-Nhomthuoc.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang1-Nhomthuoc.jpg) http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang2-Duocluchoc.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang2-Duocluchoc.jpg)

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang3-Duocdonghoc.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang3-Duocdonghoc.jpg) http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang4-chidinh.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang4-chidinh.jpg)

http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_trang5-lieudung.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_trang5-lieudung.jpg) http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang6-chongchidinh.jpg (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang6-chongchidinh.jpg)

[/URL]......................... (http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang7-Thantrong.jpg)

(http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang9-Tuongtac.jpg)

(http://tinhte.com/home/TTData/Image/2007/2007092612_tinhte_Trang11-Phunucothai.jpg)

Download phần mềm [U]tại đây (http://www.4shared.com/file/41362844/bd08981b/DigitalWorld_VietMedic_11.html).

ngocchau_676421
14-10-2010, 07:06 PM
sao len down phan mem zia ma hem koa dc zay??