PDA

View Full Version : Bài giảng thánh lễ an táng Đức cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụnggioanha
02-03-2009, 07:15 PM
Bài giảng thánh lễ an táng
Đức cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
http://www.youtube.com/watch?v=NhTY-ZSecPY