PDA

View Full Version : CÁI RÌU THÙ HẬNdvtung
14-11-2007, 06:58 AM
CÁI RÌU THÙ HẬN

http://vietcatholicnews.com/pics/God_golfs.gif
N2T
[align=justify:e18af73b9e]Có một người chuẩn bị một cái rìu muốn giết chết kẻ thù của anh ta.

Một hôm, đi ngang qua nhà thờ, sau khi nghe linh mục giảng đạo thì trong lòng cảm nhận sâu xa bèn đem cái rìu chôn xuống đất, và nói với linh mục là anh ta muốn trở thành một Ki-tô hữu, rồi nói rõ chuyện chôn cái rìu, vị linh mục cảm thấy bị tò mò bèn đi với anh ta đến nơi chôn cái rìu ấy.

Nhưng khi đến nơi thì phát hiện cái rìu để lộ ra bên ngoài, nguyên nhân là anh ta chưa thật lòng xóa bỏ hận thù, anh ta để cái rìu lộ ra, mục đích là nếu gặp đối phương thì có thể nhanh chóng tìm được cái rìu để báo thù.
[/align:e18af73b9e]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:e18af73b9e]Có một vài người nói tha thứ, nhưng chỉ tha thứ một nửa, còn lại nửa kia thì tìm dịp để trả thù hoặc chơi khăm anh em; có một vài người nói bỏ qua mọi chuyện cho tha nhân, nhưng bỏ qua những chuyện nhỏ, còn chuyện lớn thì giữ lại để khi có dịp thì đem cả chuyện nhỏ lẫn chuyện lớn ra để chửi bới...

Con người ta khi không có ơn Chúa thì bất cứ điều gì cũng có thể trở thành công cụ của thù hận:

- Có người có cái rìu thù hận để chém người khác.

- Có người có ngòi bút thù hận để bôi nhọ người khác.

- Có người có computer thù hận, để chuyển đi những lời nói ác ý và nội dung thù hận cho người khác.

- Có người có cái lưỡi thù hận, nên hay nói móc xóc họng anh em để chia rẽ nhau trong cộng đoàn...

Khi thù hận chiếm đầy tâm hồn, thì dù cho họ là linh mục hay tu sĩ, dù cho họ hằng ngày nghe giảng Kinh Thánh Lời Chúa, thì tất cả công cụ của họ làm việc đều có thể biến thành dụng cụ giết người, không những để trả thù mà thôi, nhưng còn là để thỏa mãn tính ích kỷ ngạo mạn của mình.

Tại sao vậy ? Thưa vì họ tu mà không sửa, nghe mà không thực hành. [/align:e18af73b9e]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic