PDA

View Full Version : TỘI CON MÙA CHAYDANHTKTD
06-03-2009, 09:42 PM
Âm thầm chầu CHÚA mùa chay,
Đêm khuya thanh vắnng không ai ra vào.
Không nghe một tiếng ồn ào,
Cũng không một tiếng xì xào gần xa.
Nghiêm trang con bước tới tòa,
Chắp tay quỳ gối con thưa CHÚA rằng.
Con không sắt đá đồng vàng,
Con không là thánh là thần gì đâu.
Quyền năng CHÚA cả trời cao,
Tạo thành như thế con sao chối từ.
Con đang cố gắng từng giờ,
Hy sinh chịu khó đền bù tội con.
Tội con là tội riêng con,
Ông Bà Cha Mẹ giống nòi hai bên.
Tội con là tội tổ tiên,
A-dong nguyên tổ đổ trên loài người.
Tội con là tội một đời,
Sống đời dương thế biếng lười kiêu căng.
Tội con là tội nhố nhăng,
Uống ăn nhậu nhẹt mê tham bạc cờ.
Tội con là tội hồ đồ,
Nói năng tục tĩu dâm ô ngoại tình.
Tội làm tan nát gia đình,
Làm hư xã hội hư mình hư ta.
Đàn ông cho chí đàn bà,
Trẻ già con nít đều là nạn nhân.
Mùa chay con quyết ăn năn,
Xét mình xưng tội thành tâm trở về.
Hai hàng nước mắt dầm dề,
Cầu xin CHÚA Mẹ mọi bề thứ tha.
A-dong cùng tội E-và,
Tổ tiên nội ngoại đều là tội con.
Mùa chay mùa cứu linh hồn,
CHÚA thương tha hết không còn tội chi.
TẠ ƠN CHÚA. Amen.