PDA

View Full Version : Cha Ơi Con Đã Về (file PPS)giusehien
08-03-2009, 08:52 PM
Cha Ơi Con Đã Về
Sáng Tác: Nguyễn Quang Hiển
Thể Hiện: Hạ Lan
Slideshow: Tin Yêu

Nhấn vào đây để download file PPS => Cha Ơi Con Đã Về (http://www.mediafire.com/?yzij3m5yijj)

MAI BA LONG
08-03-2009, 09:21 PM
Cám ơn bạn đã chia sẻ bản nhạc. Như vậy Nhạc sỹ cùng là bạn phải không?

littlewave
09-03-2009, 12:48 AM
Cha Ơi Con Đã Về
Sáng Tác: Nguyễn Quang Hiển
Thể Hiện: Hạ Lan
Slideshow: Tin Yêu

Nhấn vào đây để download file PPS => Cha Ơi Con Đã Về (http://www.mediafire.com/?yzij3m5yijj)

Cám ơn giusehien, một bài hát mùa chay hết sức tâm tình mà lit rất thích, nhưng ... sao k0 down được!

lit gửi thêm link này ACE tham khảo:

http://www.cuungoiloi-giuse.com/pps/ChaOiConDaVe.ppt

MAI BA LONG
09-03-2009, 02:00 AM
Cám ơn giusehien, một bài hát mùa chay hết sức tâm tình mà lit rất thích, nhưng ... sao k0 down được!

lit gửi thêm link này ACE tham khảo:

http://www.cuungoiloi-giuse.com/pps/ChaOiConDaVe.ppt

Bản của giusehien mình DL không có trở ngại gì. Bạn thử lại xem.
Cám ơn littlewave nhé, nhưng bài này không có nhạc hả bạn? Phen này khổ rồi, phải đi tập hát rùi...:10:

littlewave
09-03-2009, 07:56 AM
Phen này khổ rồi (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/ThanhCa14/ChaOiConDaVe_nqh.pdf)
:3:, ngay trên web TCVN của mình có cả MP3 và PDF nè MAI BA LONG (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/ThanhCa14/ChaOiConDaVe_nqh.pdf)

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/ThanhCa14/ChaOiConDaVe_nqh.pdf

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2573 (http://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/#Play,2573)

giusehien
09-03-2009, 12:35 PM
Cám ơn bạn đã chia sẻ bản nhạc. Như vậy Nhạc sỹ cùng là bạn phải không?
Xin thưa, mình không phải Nhạc Sĩ. Mình đâu có học nhạc đâu mà trở thành NS chớ. :monkey03::6::105: