PDA

View Full Version : NHÀO ZÔÔÔ...kennho
10-03-2009, 06:01 PM
Một hôm, người đàn ông đẹp trai-nhất-thế-gian đang đi dạo với người đàn bà xinh đẹp nhất thế gian thì bỗng nhiên anh ta vấp cục đá té úp mặt xuống đất. Người đàn bà xinh đẹp nhất thế gian vội vàng chạy lại đỡ anh ta dậy và nói : "............". Theo bạn thì cô ta nói câu gì nào ?:2::2::2:

HuaTrangNguyen
26-05-2009, 03:11 PM
CÔ KHEN ANH ẤY MỘT CÂU VÔ CÙNG DỄ THƯƠNG'ĐỒ HẬU ĐẬU'

Nguyên Xuân
26-05-2009, 04:55 PM
Một hôm, người đàn ông đẹp trai-nhất-thế-gian đang đi dạo với người đàn bà xinh đẹp nhất thế gian thì bỗng nhiên anh ta vấp cục đá té úp mặt xuống đất. Người đàn bà xinh đẹp nhất thế gian vội vàng chạy lại đỡ anh ta dậy và nói : "............". Theo bạn thì cô ta nói câu gì nào ?:2::2::2:

Hik
Câu hỏi rộng quá
Nhiều trường hợp có thể xảy ra

Sang vip boy
26-05-2009, 05:05 PM
Theo em là :
- Dính phưn rùi hé hé :4: :24:
- May nhá, suýt dính ..... :105:
- May có anh ngã hộ không em lại dính.... hí hí hí :6:

......
CÒn nhìu nhưng không viết hết !!!!

dominico_dung
26-05-2009, 05:10 PM
SAO KHÔNG NGẮM EM MÀ TÌM CHI DƯỚI ĐÓ...!!!

Maryt
26-05-2009, 10:12 PM
ANH VẪN LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẸP NHẤT THẾ GIAN...:12:

Tim
27-05-2009, 02:58 AM
Một hôm, người đàn ông đẹp trai-nhất-thế-gian đang đi dạo với người đàn bà xinh đẹp nhất thế gian thì bỗng nhiên anh ta vấp cục đá té úp mặt xuống đất. Người đàn bà xinh đẹp nhất thế gian vội vàng chạy lại đỡ anh ta dậy và nói : "............". Theo bạn thì cô ta nói câu gì nào ?:2::2::2:

Anh không thoát khỏi tay của em đâu .................:4: