PDA

View Full Version : Mùa...chay...DonRac
13-03-2009, 03:40 PM
Mùa...chay...

Sao bình thường, tôi thấy đời quá đẹp,
Đến Mùa Chay, tôi thấy có gì đây?
Vui cũng khó, buồn không như ý muốn,
Ai? Ai đã can thiệp vào đời tôi???

Muốn người yêu ta, ta phải yêu trước,
Muốn được đất nước, tất phải yêu dân.
Muôn kiếp gian lao, sẽ có ngày hồng,
Ai không hiểu, ...sẽ bềnh bồng luôn mãi!!!

TCVN, 13/03/2009.
DonRac

bethichconlua
15-03-2009, 12:22 AM
Mùa...chay...

Sao bình thường, tôi thấy đời quá đẹp,
Đến Mùa Chay, tôi thấy có gì đây?
Vui cũng khó, buồn không như ý muốn,
Ai? Ai đã can thiệp vào đời tôi???

Muốn người yêu ta, ta phải yêu trước,
Muốn được đất nước, tất phải yêu dân.
Muôn kiếp gian lao, sẽ có ngày hồng,
Ai không hiểu, ...sẽ bềnh bồng luôn mãi!!!

TCVN, 13/03/2009.
DonRac