PDA

View Full Version : Nghệ thuật khắc trên quả trứngmegumi_ndtt
14-03-2009, 12:03 PM
Nghệ thuật khắc trên quả trứng
20/11/2006

Bạn sẽ ngạc nhiên lắm đây. Thật khó có thể tưởng tượng được những tác phẩm này đều được khắc trên những chiếc vỏ trứng mỏng manh.


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_TwoWomen.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_FlowersVines.jpg

http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_2KidsFishing.jpg

http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/eggcarving2.jpg

http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/anniver2.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/anniver_1.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_4Caroselhorses.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_Angle.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_Tiger.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/rhea.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Orose.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_BirdFlowers.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_BlueCameo.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_TwoSwans.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/F_rhea_1.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/egg2.jpg
Bảo Khang (Theo Sưu tầm)

Thành_love
14-03-2009, 07:01 PM
hjc hjc sao khong post bài dậy cách khắc khả bạn. nhưng đẹp thật đấy

M.M_Nhi
14-03-2009, 07:04 PM
Đẹp quá !!!! Cảm tạ Chúa đã ban cho con người những năng khiếu như vậy !!! Phải nói chính xác là không thể chê điểm nào ........
:105: