PDA

View Full Version : Tình Mẫu Tửmegumi_ndtt
14-03-2009, 12:09 PM
Các bạn có thể thấy tình cảm Mẹ dành cho con của các loài vật ,thật đáng yêu làm sao ...Đúng thật là Hổ dữ cũng không bao giờ ăn thịt con .
http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove020.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove001.jpg
http://www.kienthucngaynay.info/am/modules/News/pic/1163153138_animallove009.jpg (http://www.kienthucngaynay.info/am/modules.php?name=News&file=article&op=viewimg&id=4073&val=0#)
http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove004.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove008.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove013.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove012.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove014.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove021.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove024.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove025.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove027.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove030.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove003.jpghttp://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/animallove010.jpg
Thu Thủy (Theo http://www.freezewall.com/w)