PDA

View Full Version : Thiên nhiênmegumi_ndtt
14-03-2009, 12:26 PM
http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Falls1.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Falls5-490.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Upper-falls450.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Water.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Falls6-490.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/river.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Niagra-Falls2.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Niagra-Falls3.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Niagra-Falls1.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Falls4.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Falls2.jpg

http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Birds.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Falls-edge490.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Niagra-Falls.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/images/content/Sunset-at-the-lake1.jpg


http://www.kienthucngaynay.info/am/modules/News/pic/1164000403_Falls6-490.jpg (http://www.kienthucngaynay.info/am/modules.php?name=News&file=article&op=viewimg&id=4646&val=0#)


Với dòng nước chảy êm đềm ,cộng với cây cối ,và những dòng thác hùng vĩ tạo nên cảnh đẹp thật hoàn hảo mà thiên nhiên đã mang lại

Vương Duy (Theo Sưu tầm)