PDA

View Full Version : Thánh Giá Đức KitôDonRac
14-03-2009, 12:34 PM
Bài hát: Thánh Giá Đức Kitô
Album: Tình Ca Thập giá
Tác giả: Lm.Thái Nguyên
Thể hiện: Ca Đoàn Sao Mai


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaDoanSaoMai/06.ThanhGiaDucKito_tn_CaDoanSaoMai.mp3
PDF (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaDoanSaoMai/ThanhGiaDucKito_tn.pdf)