PDA

View Full Version : Say Tình Thập GiáDonRac
14-03-2009, 12:37 PM
Bài hát: Say Tình Thập Giá
Album: Tình Ca Thập giá
Tác giả: Lm.Thái Nguyên
Thể hiện: Gia Ân


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TuaDe/VanS/07.SayTinhThapGia_tn_GiaAn.mp3
PDF (http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TuaDe/VanS/SayTinhThapGia_tn.pdf)