PDA

View Full Version : Thầy Thuốc Dạy Conjacobetuan
17-11-2007, 12:06 PM
Thầy Thuốc Dạy Con

Có một ông lang băm bốc thuốc chữa bệnh, thuốc bốc lung tung, cho nên dẫn đến chết người. Người nhà nạn nhân đến trói ông lang băm nọ, khiêng về nhà mình để trị tội.

Nửa đường, nhân khi trời tối, ông lang băm đã cởi được trói, rồi nhảy xuống sông bơi được sang bên kia, thế là thoát.

Về đến nhà, ông lang băm thấy con mình đang chúi đầu vào đọc sách. Ông lang băm bảo con:

- Con ơi, sách thuốc học sau cũng được. Bây giờ con phải học bơi cho giỏi cái đã

:-D :-D :-D :roll: :roll: :roll: