PDA

View Full Version : Các loại Hoa màu tímM.TT.
17-03-2009, 09:34 AM
Gió chiều rọi xuống cánh Bằng Lăng
Màu tím thương yêu khẻ nhẹ nhàng
Lung lay trước gió ôi thơ mộng!
Ta chạnh lòng nhớ tới người xưa!

Hoa Bằng Lăng


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/HoaBangLang.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoabanglang1.jpg
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoabanglang2.jpg

Hoa Xoan Tím

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x525 and weights 133KB.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/hoaxoantim.jpg

Hoa đậu tím

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x501 and weights 69KB.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoadautim.jpg

Hoa Iris

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/HoaIris-Dienvy.jpg

Hoa Lan Dạ Hương
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/HoaLanDaHuongtim.jpg

http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoasutim.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x530 and weights 56KB.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim1.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim2.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim3.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/20-4.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/21-3.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/22-3.jpg

M.TT.
17-03-2009, 09:37 AM
và................nữa nè.....................

http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/23-3.jpg

http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim4.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim5.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim6.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim7.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 69KB.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim8.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim9-echinop.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim10.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim11.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x480 and weights 89KB.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim12.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/hoatim13.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoatim14.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 731x584 and weights 70KB.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/HoatimGeranium_Psilostemon.jpg

M.TT.
17-03-2009, 09:43 AM
.....................................


http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/00-3.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/0-5.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/1-21.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/2-21.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/3-19.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/4-16.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/5-12.jpg

Click this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/7-15.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/8-12.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/9-13.jpg

http://www.vovinamus.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/11-11.jpg

M.TT.
17-03-2009, 09:44 AM
http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/12-10.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/13-10.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/14-8.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/15-8.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/16-4.jpg


http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/17-5.jpg

http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/18-4.jpg

http://i148.photobucket.com/albums/s7/songbinh_vovinam/Hoa%20va%20dong%20vat/19-4.jpg

( SƯU TẦM )