PDA

View Full Version : Hình ảnh xưa của VNammegumi_ndtt
21-03-2009, 11:15 AM
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/route_de_chine.jpg
Ðường qua ải Nam Quan
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_baie_ha_long.jpg
Vịnh Hạ-Long
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_doson.jpg
Mũi Ðồ-Sơn
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_hon_gai.jpg
Hòn-Gai
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_nam_dinh.jpg
Nam-Ðịnh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_nam_quan.jpg
Ải Nam Quan
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_riziere.jpg
Ruộng lúa
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_sontay.jpg
Sơn-Tây
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/tonkin_thai_ha.jpg
Thái-Hà
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/divers/village_inonde.jpg
Một làng bị ngập


Hình ảnh xưa của miền Bắc (http://nguyentl.free.fr/html/photo_epoque_nord_p1_vn.htm)
internet

xoicucnong
21-03-2009, 05:37 PM
Đẹp mà lạ, VN đúng là "gừng vàng biển bạc"!!!

megumi_ndtt
22-03-2009, 09:29 AM
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/Hue_marche_aux_poules.JPG
Huế - chợ gà
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_minh_mang.jpg
Huế - lăng Minh Mạng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_minh_mang1.jpg
Huế - lăng Minh Mạng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_tombeau_tu_duc.jpg
Huế - lăng Tự Ðức
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_train.JPG
Huế - xe lửa
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_phu_cam.jpg
Huế - rạch Phủ-Cam
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/annam_tourane.jpg
Ðà Nẵng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/cam_ranh.JPG
Vịnh Cam-Ranh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_pagode1.jpg
Một ngôi chùa
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/annam_pagode.jpg
Một ngôi chùa
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_pagode.jpg
Huế - Chùa Thiên Mụ
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/hue_pagode_tombeau_thieu_tri.jpg
Huế - ngôi chùa trong lăng Thiệu-Trị
http://nguyentl.free.fr/autrefois/centre/Gardien_pagode.JPG
Người giữ chùa

Hình ảnh xưa của miền Trung