PDA

View Full Version : Có ai là fan của MU không?ngocthuongbill
21-03-2009, 08:54 PM
Chào các bạn.
Nếu ai là fan của MU. Tặng các bạn seri poster cầu thủ. Chúc các bạn vui vẻ .

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/48041237014809.gif

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/10301237014839.jpg (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.4665574.html)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/95421237014889.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/12/79291237699608.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/12/95681237699609.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/01/12771237702418.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/36551237014798.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/12/68401237699610.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/25471237014764.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/88561237014870.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/85561237014807.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/12/89431237699611.jpg

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/39061237014898.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/88501237014786.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/01/69871237702419.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/14/02/26531237014858.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/12/17441237699613.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/12/88501237699613.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/01/77761237702419.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/03/22/01/60441237702416.jpg

ngocthuongbill
22-03-2009, 02:03 PM
Còn khá nhiều nhưng Admin chi cho 1 bài post 20 pic. thông cam nha... hì

Ben
22-03-2009, 04:22 PM
Manchester United mãi mãi ở trong trái tim tôi.

Thành_love
24-03-2009, 09:42 AM
hĩc tưởng MU online game đó chứ thì ra đội bóng em tuởng có bàn luận j về mu hà nội hay mu fpt cơ:)