PDA

View Full Version : HÌNH ẢNH CHÚA VÀ ĐỨC MẸforget_me_not
23-03-2009, 03:28 PM
Hình ảnh Chúa và Đức mẹ


những hình ảnh đẹp về chúa và đức mẹ....

http://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1187496975_CGS018.jpg
http://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1187496778_CGS016.jpg
http://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1187496672_CGS015.jpg http://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1187496332_CGS011.jpghttp://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186774371_CGS010_ThanhTam.JPGhttp://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186774315_CGS009_ChuaHat.JPGhttp://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186774194_CGS006_ThanhTam.jpghttp://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186774092_CGS004_ChuaChienLanh.JPG
http://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186590440_nnv002.JPGhttp://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186590333_nnv001.JPGhttp://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186590028_dhd002.JPGhttp://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186589874_dhd001.JPGhttp://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186547406_viet002.jpg

http://my.opera.com

forget_me_not
23-03-2009, 03:42 PM
Chùm Hình Ảnh Về ĐỨC MARIA Mẹ CHÚA TRỜIĐỨC MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/Queen-of-RosaryL.jpghttp://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/OurLadyOfSorrowsL.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/08L.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/04L.jpghttp://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/14L.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/21L.jpg
http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/20L.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/29L.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/33L.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/37L.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/31L.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/30L.jpg

http://www.dongcong.net/MeMaria/HinhAnhDucMe/Picture/28L.jpghttp://blog.360.yahoo.com/blog

forget_me_not
23-03-2009, 03:47 PM
http://memaria.org/images/mancoi/ave_maria6.jpg


http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/queen2.jpg (http://www.conggiao.net/)
http://memaria.org/images/OurLadyofLourdes.jpg

http://thanhlinh.net/cacthanh/Assumption.jpghttp://www.religion-cults.com/mary/virgin-trinity-murillo.jpg


http://www.thoidiemmaria.net/Hinh%20Anh/Cac%20Le%20Duc%20Me/MeNuVuong.jpghttp://www.simonhoadalat.com/Suyniem/caunguyen/DucMe/DucMe.jpg


http://www.vietcatholicsydney.net/images/load_news/3026_3329Duc-Me-Man-Coi.jpg


http://www.thoidiemmaria.net/Hinh%20Anh/Cac%20Le%20Duc%20Me/MeDauThuong.jpg


http://194.230.72.80/img/postcards/PKF-211.jpg

http://blog.360.yahoo.com/blog

forget_me_not
23-03-2009, 03:52 PM
Chia sẻ với mọi người những hình ảnh về Chúa Giêsu và các Thánh
1. Ảnh Chúa:

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/MuaChay4.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/MuaChay4.jpg)

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/1211901314.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/1211901314.jpg)

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/1211878416.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/1211878416.jpg)

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/betrayal-last-supper.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/betrayal-last-supper.jpg)

Thánh Giuse và Mẹ Maria:

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/ThnhGiuse.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/ThnhGiuse.jpg)

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/StJoseph.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/StJoseph.jpg)

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/AveMaria.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/AveMaria.jpg)


Thánh Tông đồ An-rê:

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/Anre.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/Anre.jpg)

Thánh sử Gio-an :

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/GioanThnhs.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/GioanThnhs.jpg)
http://giaolyphutrung.com

forget_me_not
23-03-2009, 03:55 PM
Thánh Tông đồ Gia-cô-bê:

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/Jacobe.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/Jacobe.jpg)

Thánh Tông đồ Phi-lip-phê:

http://giaolyphutrung.com/forum/images/statusicon/wol_error.gifClick this bar to view the full image.http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/Philipphe.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/Philipphe.jpg)

Thánh Tông đồ Phê-rô:

http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/Phero.jpg (http://i221.photobucket.com/albums/dd63/dothelan/Phero.jpg)
http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua209.jpg
http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua207.jpghttp://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua193.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua199.jpg


__________________
http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1236277246
http://motgocpho.com

forget_me_not
23-03-2009, 04:00 PM
http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme11.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme12-1.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/angel1.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/angel3.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme12.gif


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme9.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/DUCME10-1.jpg


http://motgocpho.com/forums/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 678x1024 and weights 187KB.http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme9-1.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme10.jpg


__________________
http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1236277246
http://motgocpho.com

forget_me_not
23-03-2009, 04:01 PM
http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ANGES.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducedangcon.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducmenuvuong.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme6.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme5.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme4.jpg


http://motgocpho.com/forums/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 796x597 and weights 124KB.http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme1.jpg


http://motgocpho.com/forums/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 796x597 and weights 156KB.http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme2.jpg


http://motgocpho.com/forums/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 796x597 and weights 127KB.http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/ducme3.jpg

__________________
http://motgocpho.com/forums/image.php?u=45&type=sigpic&dateline=1236277246 http://motgocpho.com

forget_me_not
23-03-2009, 04:02 PM
http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie6.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie10.gif


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie8.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie1.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie3.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie4.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie7.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie5.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie2.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie9.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/marie11.jpg


http://motgocpho.com

forget_me_not
23-03-2009, 04:10 PM
14 chặng đàng thánh giá

http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/dtg1.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/dtg2.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/dtg3.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/dtg4.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/dtg5.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/dtg6.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/dtg7.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/dtg8.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/dtg9.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/dtg10.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/dtg11.jpg
http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/dtg12.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/dtg13.jpg


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/dtg14.jpg


http://motgocpho.com

forget_me_not
23-03-2009, 04:14 PM
HÌNH ẢNH VỀ 7 PHÉP BÍ TÍCH


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua50.jpg

Phép Rửa Tội
http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua51.jpg


Phép Thêm Sức

http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua52.jpg


Phép Mình Thánh Chúa


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua53.jpg


Phép Giải Tội

http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua54.jpg


Phép Xức Dầu Thánh


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua55.jpg


Phép Truyền Chức Thánh


http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/loansamb2/chua56.jpg


Phép Hôn Phối

http://motgocpho.com

MAI BA LONG
23-03-2009, 05:15 PM
Hình ảnh Chúa và Đức mẹ


những hình ảnh đẹp về chúa và đức mẹ....
http://www.giaophanvinh.net/modules/Photos/gallery/images/1186590333_nnv001.JPG

http://my.opera.com


Cám ơn FORGET nhiều... nhiều..:1:.

Forget ơi, hình Mẹ Fatima này đẹp quá, nhưng có lẽ máy Scan bị dơ, Forget có thể Scan lại được không ?
Cám ơn Forget.:12:

vampire
20-06-2009, 02:23 PM
ảnh đẹp thật đó, nhất là nhưng hình về Mẹ, thiệt là cám ơn nha