PDA

View Full Version : Ơn Gọi Linh Mục Và Tu Sĩ (File Audio)ThanhCaVN
09-07-2007, 03:24 AM
Ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ


[stream:e5cdfea11e]http://www.snloichua.org/HocHoi/OGLMTS/OGLMTS_Track2.mp3[/stream:e5cdfea11e]
DOWNLOAD (http://www.snloichua.org/HocHoi/OGLMTS/OGLMTS_Track2.mp3)

Lm.Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Nguồn: www.snloichua.org