PDA

View Full Version : CHÚA CẦN CON QUÁ ĐỖI...!forget_me_not
31-03-2009, 01:25 PM
CHÚA CẦN CON QUÁ ĐỖI...!


Từ trên Thập Tự Giá
Chúa đã sống lại rồi
Mang hình ảnh con người
Lang thang trên trần thế

Bóng Ngài cô đơn quá
Tim héo mòn đau thương
Thiếu tình người thương cảm
Sầu tận đáy thê lương

Ngài kiệt sức tâm can
Dạ xót đau ngút ngàn
Con hoang đàng đắm đuối...

Mặc Chúa sầu cô đơn

Chúa cần con an ủi
Chúa cần con vỗ về
Chúa cần con ở kề
Chúa cần con quá đỗi...!.

Conkimhuong


http://tamlinhvaodoi.net