PDA

View Full Version : cho em hỏi nhá !!!Diễm Ca
02-04-2009, 06:25 PM
Trong Thánh Kinh có nhắc tới một loại nước uống vào có thể mang thai!
A đúng (chỉ ra)
B sai (khỏi chỉ ra)

calendi
15-05-2009, 04:42 PM
Đúng, có phải là nước từ bên phải đền thờ chảy ra ờ trong sách Khải Huyền của thánh Gioan không?