PDA

View Full Version : HÌNH ẢNH CHÚA & MẸ tập 5Damsan
03-04-2009, 10:20 AM
http://www.jesus-ich-vertraue-auf-dich.de/JesusB.jpg

http://www.valtorta.org/images/carl-bloch-jesus-and-the-little-children.jpe

http://phuochoa03.googlepages.com/Jesus20Crucified-A02.jpg

http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/tulieu/jesus17.jpg

http://themasterstable.files.wordpress.com/2009/01/temptation-of-jesus.jpg

http://religion-cults.com/Eastern/Hinduism/jesus-lambs-29g.jpg


http://www.bakerdrivebaptist.org/Jesus_Risen_at_Tomb.jpg

http://www.lavistachurchofchrist.org/Pictures/Jesus%27%20Ministry%20Artwork/images/jesus_and_a_blind_man.jpg

Damsan
03-04-2009, 10:26 AM
http://www.chuacuuthe.org/images/jesus-risen-pic/Jesus-20003.jpg

http://www.chuacuuthe.org/images/jesus-pic/images/Jesus%20Sad_jpg.jpg


http://www.saibaba.ws/miracles/jesus_saibaba.jpg


http://files.myopera.com/phucbacsi1983/albums/697677/thumbs/jesus-sai-baba-crucifix.jpg_thumb.jpg


http://religion-cults.com/images/Eucharist4.jpg

http://www.crossroadsinitiative.com/pics/foot_washing.jpg


http://www.dcctdallas.org/vietnamese/dangthanhgia/images/changthu-2_clip_image002.jpg

hoathuytinhbuon
03-04-2009, 09:16 PM
Ôi Chúa ơi con muốn gặp Ngài quá. Nhìn Chúa con lại càng thấy yêu và muốn đến với Ngài hơn.!

MatTheu Dang Dinh Quyet
03-04-2009, 10:10 PM
LẠY CHÚA ĐẾN KHI NÈO CON MỚI ĐC GẶP CHÚA VẬY HIHIHIHIHIHI NHỚ CHÚA QUÁ AH

Thành Tâm
03-04-2009, 11:45 PM
Gởi đến các Anh Chị và các Bạn một vài hình Chúa (suy niệm trong Mùa Chay Thánh) :

http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay9.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay1.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay10.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay11.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay13.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay14.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay12.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay2.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay3.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay4.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay5.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay6.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay8.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay7.jpg


http://i295.photobucket.com/albums/mm158/thomasmary2008/MuaChay.jpg

Damsan
04-04-2009, 07:07 PM
http://www.tiengvongtre.com/upfiles/image/S%E1%BB%91ng%20L%E1%BB%9Di%20Ch%C3%BAa/jesus%2520on%2520the%2520cross.jpg
http://www.ngocthach.com/Divine-Mercy.jpghttp://i25.tinypic.com/2rzpap0.jpg

http://daugachnoi.files.wordpress.com/2007/10/camta1.jpg
http://www.dcctdallas.org/vietnamese/dangthanhgia/images/changthu-10_clip_image002.jpg
http://www.thefug.com/files/images/huck_jesus_nopin.jpg
http://blog.doctissimo.fr/php/blog/Harmonie54/images/Jesusamour.jpg

vampire
20-06-2009, 09:35 PM
Ảnh Chúa xem bao giờ cũng thấy đẹp và đầy uy quyền, rất rực rữ lại đầy tình thương hết á