PDA

View Full Version : Lòng Thương Xót Chúaconbuoctheongai
07-04-2009, 03:07 PM
Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người, dầu tội lỗi chúng ta nặng nề cỡ nào đi nữa. Chúa muốn ta nhìn nhận" Lòng Thương Xót Chúa" còn lớn hơn tất cả tội lỗi chúng ta. Vì vậy ta hãy tín thác vào Người, đón nhận Lòng Thương Xót của Người và để Lòng Thương Xót Chúa chảy qua bản thân và tràn sang kẻ khác.

Theo như cuốn nhật kí của Chân Phước Faustina, muốn được Thiên Chúa dủ Lòng Thương Xót và lãnh lấy ân sủng của Người, chúng ta cần thực hiện 3 điều căn bản dưới đây:

Thỉnh cầu Lòng Thương Xót Chúa.
Thực hành Lòng Thương Xót Chúa.
Tín thác vào lòng Thương Xót Chúa.
1. Thỉnh cầu Lòng Thương xót Chúa.
Chúa muốn chúng ta tim đến gặp gỡ Người qua việc cầu nguyện, ăn năn xám hối tội lỗi mình. Thỉnh cầu Người đoái thương tới chúng ta và toàn thế giới. qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người cả một đại dương Long Thương Xót được mở ra cho chúng ta. Chúa đòi hỏi chị Faustina phải cầu nguyện liên lỉ- xin Chúa Thương Xót chính mình và cả nhân loại. Chúa nói: linh hồn nào kêu gọi tới Lòng Thương xót của Ta đều làm cho ta vui thích. Ta sẽ ban cho các linh hồn đó còn nhiều hơn cả họ xin. Thậm chí Ta cũng không thể trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nêu kẻ đó kêu cầu tới lòng trắc ẩn của Ta. Con hãy van xin Lòng Thương Xót cho toàn thế giới. không một linh hồn nào kêu gọi tới Lòng Thương Xót của Ta mà phải thất vọng bao giờ.
2 Thưc hành Lòng Thương Xót Chúa.
Thiên Chúa muốn chúng ta nhận lãnh lòng Thương Xót của Chúa cho mình, cho mình và qua mình chúng ta tuyền sang cho tha nhân. Ta phải yêu thương tha thứ cho anh em như Người đã đối xử với ta.''Thầy ban cho chúng con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương các con" "Các con hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ'. Kinh Thánh luôn nhắc nhở quy luật "Đong đấu nào thì sẽ nhận đấu ấy....."Thiên Chúa sẽ không thương xót khi xét xử kẻ không biết xót thương" . hãy đọc lại dụ ngôn người Samari Nhân Hậu, ông phú hộ và lẻ khó Lazarô tân đầy tớ bất lương....để chúng ta xác tín về Lòng Thương Xót. Khi cuộc chung thẩm diễn ra, chúa sẽ chú trọng tới những hành động thực tế;"Ta đói con đã cho Ta ăn......." Chúa Giê-su có những chỉ dẫn cụ thể cặn kẽ cho chị Faustina về vấn đề này;"Ta xin con hãy làm những việc Thương Xót, và chúng phải suất phát từ tấm lòng yêu mếnTa. Ngay cả đức tin mạnh nhất cũng vô dụng nếu không có việc làm kèm theo. Những ai không thưc hành việc gì cả thì kẻ ấy chẳng đáng dược Ta Thương Xót vao ngày phán xét.
Mỗi ngày Thiên Chúa sắp xếp cxho ta nhiều cơ hội để găp goẽ cá hoàn cảnh giúp ta mở mắt, mở chí ,mở lòng trước những nhu cầu của anh chị em. Để đáp ứng tiếng gọi giữa cuộc sống, ta phải lựa chon trong khả năng ta và theo sự soi sáng của Chúa, việc gì có thể giúp được và giúp cho ai.
3 Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa
Thiên Chúa muốn chúng ta xác tín điều này. đó là: các ân huệ do Lòng Thương Xót Chúa ban- chỉ tuỳ thuộc mừc độ tín thác của ta. Càng tin tưởng phó thác bao nhiêu chúng ta càng nhận lãnh nhiều ân huệ bấy nhiêu . Tin tưởng mà thôi chưa đủ chúng ta cần phăi tín thác triệt để:"Ta chính là Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Khi một linh hồn tiến đếnư gần Ta với lòng tín thác, Ta đổ tràn đầy ân sủng trên họ tới mức độ họ không tài náo giữ riêng cho mình,mà phải toả ra cho các linh hồn khác được nhờ."

(Thông điệp và Sùng kính Lòng Thương Xót chúa)

josephine le anh
10-04-2009, 03:17 AM
Trong tâm tình tạ ơn và cao rao Lòng thương xót Chúa, Lê Anh đã thu âm 1 số đoạn trích từ quyển nhật ký của Thánh nữ Faustina, vậy ACE nào muốn nghe, xin liên lạc với Pethoang nha ! Lê Anh xin thân tặng.
Và cũng có 1 bài giảng của LM Mattheu Nguyễn Khắc Hy nhân Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa lần thứ 8, Lê Anh cũng đã nhờ người làm ra CD, thân tặng những bạn nào muốn nghe !

Rocky
10-04-2009, 05:41 AM
Trong tâm tình tạ ơn và cao rao Lòng thương xót Chúa, Lê Anh đã thu âm 1 số đoạn trích từ quyển nhật ký của Thánh nữ Faustina, vậy ACE nào muốn nghe, xin liên lạc với Pethoang nha ! Lê Anh xin thân tặng.
Và cũng có 1 bài giảng của LM Mattheu Nguyễn Khắc Hy nhân Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa lần thứ 8, Lê Anh cũng đã nhờ người làm ra CD, thân tặng những bạn nào muốn nghe !

Cám ơn chị Lê Anh.... đã gởi tặng.... CD... cao rao lòng thương xót....

pethoang đã chuyển một số cho quý anh chị... rùi... còn ít ..đăng ký nhanh....

conbuoctheongai
22-05-2009, 10:59 AM
Con cảm ơn cô Lê anh, cảm ơn chú pethoang đã gửi cho con đĩa cd cao rao lòng thương xót Chúa.
Xin lòng thương xót Chúa luôn gần gũi và thắm thiết bên cô chú.

vicenteluan
06-07-2009, 11:31 AM
cảm ơn anh pethoang đã gửi cho em đĩa cd cao rao lòng thương xót Chúa.
Xin Chúa chúc lành cho anh và toàn thể gia đình ,Cầu xin mỗi ngày nhiều người biết đến Lòng Thương Xót Chúa .