PDA

View Full Version : bài hát về tháng hoa đức mẹpetbinh
08-04-2009, 04:43 PM
mình đang cần một bài hát có lời< CD hoặc MP3> về tháng hoa Đức Mẹ bạn nào co xin giúp mình với

bichlan0206
09-04-2009, 05:44 PM
mình đang cần một bài hát có lời< CD hoặc MP3> về tháng hoa Đức Mẹ bạn nào co xin giúp mình với

Chào bạn,
Bích Lan giới thiệu bạn một số ca khúc trong album Đến Trước Nhan Mẹ của nhạc sĩ Trầm Hương FMSR

1. Bài hát: Mùa hoa đẹp tươi đã về
Thể hiện: Mai Hậu - Nhóm Hoa Giấy
Lời bài hát download tại đây (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacMuaPhungVu/DucMe/MuaHoaDepTuoiDaVe_th.pdf)
http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/TramHuongFMSR/Vol4.DenTruocNhanMe/128K/13%20MuaHoaDepTuoiDaVe--MaiHau-NhomHoaGiay.mp3

2. Bài hát: Tiến dâng lên Mẹ
Thể hiện: Trung Đông
Lời bài hát dowload tại đây (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacMuaPhungVu/DucMe/TienDangLenMe_th.pdf)
http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/TramHuongFMSR/Vol4.DenTruocNhanMe/128K/04%20TienDangLenMe--TrungDong.mp3

3. Bài hát: Mùa hoa về rồi
Thể hiện: Phan Đinh Tùng - Nhóm Hoa Giấy
Lời bài hát download tại đây (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacMuaPhungVu/DucMe/MuaHoaVeRoi_th.pdf)
http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/TramHuongFMSR/Vol4.DenTruocNhanMe/128K/09%20MuaHoaVeRoi--PhanDinhTung-NhomHoaGiay.mp3

^_^