PDA

View Full Version : Lỗi Hẹn (file PPS)DonRac
11-04-2009, 12:38 PM
Lỗi Hẹn

Tác giả: Lê Đức Hùng
Thể hiện: Nguyễn Hồng Ân

Nhấn vào đây để download file PPS => Lỗi Hẹn (http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/LoiHen_ldh_NguyenHongAn.pps)

DonRac
11-04-2009, 12:40 PM
Lỗi Hẹn

Tác giả: Lê Đức Hùng
Thể hiện: Nguyễn Hồng Ân


http://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/LoiHen_ldh_NguyenHongAn.swf

DonRac
11-04-2009, 12:41 PM
Lỗi Hẹn

Tác giả: Lê Đức Hùng
Thể hiện: Nguyễn Hồng Ânhttp://thanhcavietnam.us/CanhThiepTamTinh/LoiHen_ldh_NguyenHongAn.wmv

kiemtimmothoainiem
11-08-2011, 12:19 PM
Mọi người có ai có bản phổ nhạc của bài này không?
Nếu có thì xin ace share dùm:D
t đang rất cần:D
Thanks all:D