PDA

View Full Version : Lời ChúaDonRac
11-04-2009, 05:38 PM
Lời Chúa

Sáng tác: Thế Thông
Tiếng hát: Lm. Nguyễn Sang - Mai Hậu
Slideshow: tinmung.net


http://www.youtube.com/watch?v=fcWVFKxxY9Q

DonRac
12-04-2009, 06:48 AM
Lời Chúa

Sáng tác: Thế Thông
Tiếng hát: Lm. Nguyễn Sang - Mai Hậu
Slideshow: tinmung.nethttp://thanhcavietnam.us/BaiHatYeuCau/LoiChua_tth_Lm.NguyenSang-MaiHau.wmv

http://thanhcavietnam.us/BaiHatYeuCau/LoiChua_tth.pdf