PDA

View Full Version : Tôi Chọn GiêsuDonRac
16-04-2009, 01:01 PM
Tôi Chọn Giêsu

Sáng tác: Ý Vũ
Nguồn Youtobe: puppepangpong


http://www.youtube.com/watch?v=FuXUtbsksoY

DonRac
16-04-2009, 01:02 PM
http://thanhcavietnam.us/FilesKaraoke/ToiChonGiesu_yv.wmv

DonRac
16-04-2009, 01:03 PM
http://thanhcavietnam.us/FilesKaraoke/ToiChonGiesu_yv_Beat.mp3

http://thanhcavietnam.us/FilesKaraoke/ToiChonGiesu_yv.pdf