PDA

View Full Version : vẻ đẹp của Núi Lửamegumi_ndtt
16-04-2009, 07:53 PM
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/YOTIKYO/Sakurajima2.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1224/1054306122_94054045fb.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2110/1808025226_0db1814231.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2341/2084010843_6164773aec.jpg
http://pds.exblog.jp/pds/1/200709%2F20%2F14%2Fd0063814_10355314.jpg

megumi_ndtt
24-04-2009, 06:29 PM
http://photo.sohu.com/20050228/Img224463408.jpg
http://pic.sdnews.com.cn/NewsImg/2006-7-22/Img244394693.jpg
http://news3.xinhuanet.com/photo/2006-09/09/xin_082090309134551513744238.jpg
http://www.dt85.com/uploadfile/jpg/2005-12/2005122110116105.jpg
http://pic.gettyimages.cn/bigimg/newbigimg1/521000/ma0387-001.jpg

Quang Hưng
03-05-2009, 09:46 AM
Đẹp quá ! thật là thích. em ướt đc thấy tận mắt

[Vy.Kju:t]
03-05-2009, 10:50 AM
Woa!!!!!!!!! Ui đẹp wá à! Cám ơn megumi_ndtt (http://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=4661)nhiều nghen!!!!!!:6::6:
(http://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=4661)