PDA

View Full Version : Gx Thái Hà thứ năm lễ Dầu: " Cảnh sát giữ nhà thờ thay cho các linh mục"peter_mau
17-04-2009, 07:11 PM
Xin mời vào link gốc xem bài:


http://dcctvn.net/news.php?id=2882