PDA

View Full Version : DVD "Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa TGp. Sài Gòn - 2008"DonRac
02-07-2008, 07:11 PM
Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa


http://thanhcavietnam.us/DonRac/DH-DN-HC/DaiLeLTXC_Gx.ChiHoa/DaiLeLTXC_Gx.ChiHoa-Bia.jpg
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DH-DN-HC/DaiLeLTXC_Gx.ChiHoa/DaiLeLTXC_Gx.ChiHoa-DVD.jpg


Nguồn: NhacThanh.net

DonRac
02-07-2008, 07:15 PM
http://thanhcavietnam.us/DonRac/DH-DN-HC/DaiLeLTXC_Gx.ChiHoa/DaiLeLTXCTGp.SaiGon2008.wmv