PDA

View Full Version : Một số bài hát dùng cho dâng hoabichlan0206
19-04-2009, 10:01 PM
Tháng 5 - Tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Một số bài hát có thể sử dụng trong dâng hoa:

Vòng hoa dâng mẹ (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanV/VongHoaDangMe-Phanxico.pdf) - Phanxicô (Một vòng hoa quý, dâng Mẹ một vòng hoa tươi...)

Dâng nến (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanD/DangNen-Phanxico.pdf) - Phanxicô (12 ngọn nến (i) trên đầu Đức Mẹ...)

Ngũ bái 4 (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanN/NguBai4-TheThong.pdf) - Thế Thông (Hoa cỏ đẹp xinh chính tay Ngài mặc cho trần gian...)

Huyền sử 5 sắc hoa (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanH/HuyenSuNamSacHoa-TheThong.pdf) - Thế Thông (Thưở hồng hoang trăng gió mơ màng vườn cây lá say ngủ giấc nồng...)

Mẹ ngàn hoa (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanM/MeNganHoa-TheThong.pdf) - Thế Thông (Mùa hoa đẹp tươi ngàn muôn cánh lá xôn xao ngợp trời...)

Dâng mẹ tòa cao (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanD/DangMeToaCao-TheThong.pdf) - Thế Thông (Là loài hoa sen trong trắng hương dịu êm...)

Hoa thơm dâng Mẹ (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanH/HoaThomDangMe-TheThong.pdf) - Thế Thông (Dâng Mẹ hoa đẹp hoa thơm nở tươi trăm ngàn sắc hoa...)

Tiến hoa năm sắc (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanT/TienHoaNamSac-PhamDucHuyen-VuDinhAn.pdf) - Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân (Đoàn con quỳ dưới chân Mẹ dâng hoa năm sắc...)

Năm sắc hoa (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanN/NamSacHoa.pdf) (Tháng năm về con dâng lên Mẹ, ngành hoa thơm ngát ướp hương chiều rơi...)

Chiều nhẹ buông lơi (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanC/ChieuNheBuongLoi-TheThong-KhuongHue.pdf) - Thế Thông (Chiều nhẹ buông lơi khói hương chơi vơi...)

Mùa hoa về rồi (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanM/MuaHoaVeRoi-TramHuong.pdf) - Trầm Hương FMSR (Mùa hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ...)

Mùa hoa đẹp tươi đã về (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanM/MuaHoaDepTuoiDaVe-TramHuong.pdf) - Trầm Hương FMSR (Mùa hoa đẹp tươi đã về đây. Mùa hoa đẹp tươi đang bừng nở...)

Mẹ muôn hoa (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanM/MeMuonHoa-NgocLinh.pdf) - Ngọc Linh (Muôn hoa ngát hương dâng về Mẹ nhân ái...)

Dâng Mẹ ngàn hoa (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanD/DangMeNganHoa-DinhCongHuynh.pdf) - Đinh Công Huỳnh (Mẹ đẹp xinh, con dâng Mẹ ngàn đóa hoa...)

Dâng Mẹ 5 sắc (http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/PDF/VanD/DangMe5Sac-HaiNguyen.pdf) - Hải Nguyễn (Dâng lên Mẹ sắc hoa đỏ tựa dòng máu thắm tươi nồng...)

^_^

Tử Mặc
26-04-2010, 08:51 PM
Chị có file mp3 không? Em đang cần mấy file mp3 nhưng mấy bản của chị là PDF.
Cám ơn chị nhiều.

hap_nguyen
23-04-2012, 03:18 PM
Cam on nha!Nguyen xin Chua chuc lanh

nguyendungbcm
30-04-2012, 12:27 AM
ND có bài Vòng Hoa Dâng Mẹ của Phanxico mới phối và thu xong còn nóng hổi! Ai cần xin liên ụac qua email: nguyendung141@gmail.com.

Thân mến

Nguyên Dũng