PDA

View Full Version : GP Thái Bình hành hương Thái HàMasafot
24-04-2009, 10:17 PM
Toà Giám Mục Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo - Tp. Thái Bình


THÔNG CÁO CỦA TOÀ GIÁM MỤC THÁI BÌNH


GỬI CÁC XỨ THAM GIA HÀNH HƯƠNG LĨNH ƠN TOÀN XÁ


TẠI NHÀ THỜ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – DCCT THÁI HÀ – HÀ NỘI


------------------ o O o ------------------
1. Như chúng ta đã biết : Đức Tổng Giám Mục TGP Hà Nội và Cha bề trên Dòng Chúa Cứu Thế đã xin Toà Thánh, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập DCCT Thái Hà – Hà Nội, được mở Năm Thánh lĩnh ơn Toàn Xá cho những ai đễn viếng, đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh lễ tại đó trong suốt năm 2009.
2. Giáo phận Thái Bình chúng ta cũng thuộc TGP Hà Nội. Hơn nữa, chúng ta cũng có lòng kính mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thường lui tới để xin những ơn cần thiết. Vậy Đức Giám Mục đã đăng ký với Cha bề trên DCCT Thái Hà, chọn ngày 02 tháng 05 năm 2009 (tức là thứ bảy đầu tháng) là ngày Giáo phận Thái Bình dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện để lĩnh ơn Toàn Xá. Hôm đó ĐGM sẽ dâng lễ đồng tế với các Linh mục hiện diện và cùng với các Linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu Gp Thái Bình viếng Nhà thờ để lĩnh ơn Toàn Xá. Thánh lễ sẽ diễn ra tại Nhà Thờ Đức Mẹ HCG Thái Hà lúc 12 giờ trưa ngày 02 tháng 05 năm 2009.
Vậy, TGM kêu gọi các Cha, các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu có điều kiện, tham gia vào ngày hành hương nói trên.
3. Xin các đấng bậc và anh chị em đi viếng Đức Mẹ với lòng ăn năn sám hối, xưng tội chịu lễ theo ý Đức Giáo Hoàng để được lĩnh ơn Toàn Xá. Mong anh chị em có thể tham dự đông đủ và cầu nguyện cho Giáo phận cũng như cho Giáo xứ Thái Hà nhân dịp kỷ niệm trọng đại này. Các Cha xứ, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu tự tổ chức cách đơn sơ và trật tự trong tình yêu mến Thiên Chúa và tôn sùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2009
Toà Giám Mục Thái Bình

http://giaophanthaibinh.net/home/detail.php?module=news&iCha=3&iCat=33&iData=742

thuhang
29-04-2009, 09:53 PM
e Hằng đây , không biết hôm đó e đã lên hn chưa nữa ,e sẽ ccó gắng lên sớm để tham dự thánh lễ ,
30 ngày rồi hôm nay e mới vào diễn đàn, hơi buồn chút vì không thể thường xuyên ghé thă được . Mọi người trên diễn đần vẫn liên lạc tốt với nhau chứ chị?

thuhang
30-04-2009, 09:24 AM
Toà Giám Mục Thái Bình, số 6 - Trần Hưng Đạo - Tp. Thái Bình


THÔNG CÁO CỦA TOÀ GIÁM MỤC THÁI BÌNH


GỬI CÁC XỨ THAM GIA HÀNH HƯƠNG LĨNH ƠN TOÀN XÁ


TẠI NHÀ THỜ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – DCCT THÁI HÀ – HÀ NỘI


------------------ o O o ------------------

1.Như chúng ta đã biết : Đức Tổng Giám Mục TGP Hà Nội và Cha bề trên Dòng Chúa Cứu Thế đã xin Toà Thánh, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập DCCT Thái Hà – Hà Nội, được mở Năm Thánh lĩnh ơn Toàn Xá cho những ai đễn viếng, đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh lễ tại đó trong suốt năm 2009.
2.Giáo phận Thái Bình chúng ta cũng thuộc TGP Hà Nội. Hơn nữa, chúng ta cũng có lòng kính mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thường lui tới để xin những ơn cần thiết. Vậy Đức Giám Mục đã đăng ký với Cha bề trên DCCT Thái Hà, chọn ngày 02 tháng 05 năm 2009 (tức là thứ bảy đầu tháng) là ngày Giáo phận Thái Bình dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện để lĩnh ơn Toàn Xá. Hôm đó ĐGM sẽ dâng lễ đồng tế với các Linh mục hiện diện và cùng với các Linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu Gp Thái Bình viếng Nhà thờ để lĩnh ơn Toàn Xá. Thánh lễ sẽ diễn ra tại Nhà Thờ Đức Mẹ HCG Thái Hà lúc 12 giờ trưa ngày 02 tháng 05 năm 2009.
Vậy, TGM kêu gọi các Cha, các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu có điều kiện, tham gia vào ngày hành hương nói trên.
3.Xin các đấng bậc và anh chị em đi viếng Đức Mẹ với lòng ăn năn sám hối, xưng tội chịu lễ theo ý Đức Giáo Hoàng để được lĩnh ơn Toàn Xá. Mong anh chị em có thể tham dự đông đủ và cầu nguyện cho Giáo phận cũng như cho Giáo xứ Thái Hà nhân dịp kỷ niệm trọng đại này. Các Cha xứ, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu tự tổ chức cách đơn sơ và trật tự trong tình yêu mến Thiên Chúa và tôn sùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Thái Bình, ngày 24 tháng 04 năm 2009
Toà Giám Mục Thái Bình

http://giaophanthaibinh.net/home/det...t=33&iData=742 (http://giaophanthaibinh.net/home/detail.php?module=news&iCha=3&iCat=33&iData=742)