PDA

View Full Version : Xin cầu cho linh hồn GiuseNgaibiet_conratyeuduoi
26-04-2009, 09:56 AM
Lạy Chúa Giê su Ki tô xin đoái thương đến người linh mục, người đã chăn dắt đoàn chiên chúng con trong 8 năm qua và người đã chăn dắt thêm đoàn chiên nữa trong gần 3 tháng. Chúa đã mời gọi cha bước theo con đường tu trì, dấn thân phục vụ cho Chúa, cha cũng đã đưa chúng con qua những lúc đau khổ, những lúc yếu lòng tin. Cha đã làm cho giáo xứ chúng con rất nhiều điều không thể kể nỗi. Lạy Chúa bây giờ Chúa đã gọi cha về xin Chúa đói lòng thương mà xoá hết những tội cha mắc trên trần gian này và xin Ngài cha cha được về nghỉ ngơi trong nước của Ngài.Amen
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/asx.php?type=1&id=2725
Xin tặng cha bài này!:53::guitar::53::guitar:
http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/f521a469e85a0acbc5d178d6f3a4c85f/49f50119/6/5a/65afcaee326b8f84d0cca5b3d566d91f.mp3?filename=Cat-bui.mp3
Xin Chúa cho Ngài về chốn nghỉ ngơi
Cúng con cậy vì danh Chúa xin cho linh hồn Giuse( Đăng Thanh Minh) được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Thiên CHúa sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen

:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:
Chúng con xin bái tạ mọi người đã cầu nguuyện xin Chúa trả công bọi hậu cho mọi người.

Masafot
26-04-2009, 12:13 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Cha Giuse được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!

TuanHH
26-04-2009, 01:09 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Cha Giuse được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!

Amen!

mimosa_jolly
26-04-2009, 01:11 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Cha Giuse được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen.

mèo mướp
26-04-2009, 01:42 PM
Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu :77::77::77::77::77::77:

Anelan
26-04-2009, 01:55 PM
Xin Chúa thương nhậm lời chúng con đón nhận linh hồn Giuse về nơi an nghi muôn đời. Amen

DayToVoDung
26-04-2009, 02:01 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Giuse
:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:

xoicucnong
26-04-2009, 02:15 PM
Nhờ lời cầu bầu của các THánh và Đức Maria, xin cho linh hồn cha cố Giuse được nghỉ yên trong Chúa!!! XIn các TTĐVN hằng cầu bầu cho ngài!!!

nenhongnho
26-04-2009, 02:50 PM
Lạy Chúa Giê su Ki tô xin đoái thương đến người linh mục, người đã chăn dắt đoàn chiên chúng con trong 8 năm qua và người đã chăn dắt thêm đoàn chiên nữa trong gần 3 tháng. Chúa đã mời gọi cha bước theo con đường tu trì, dấn thân phục vụ cho Chúa, cha cũng đã đưa chúng con qua những lúc đau khổ, những lúc yếu lòng tin. Cha đã làm cho giáo xứ chúng con rất nhiều điều không thể kể nỗi. Lạy Chúa bây giờ Chúa đã gọi cha về xin Chúa đói lòng thương mà xoá hết những tội cha mắc trên trần gian này và xin Ngài cha cha được về nghỉ ngơi trong nước của Ngài.Amen
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2725
Xin tặng cha bài này!:53::guitar::53::guitar:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cat-bui-Khanh-Ly.IWZBAE8C.html
Xin Chúa cho Ngài về chốn nghỉ ngơi
Cúng con cậy vì danh Chúa xin cho linh hồn Giuse( Đăng Thanh Minh) được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Thiên CHúa sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen

:77::77::77::77::77::77::77::77::77::77::77:
Chúng con xin bái tạ mọi người đã cầu nguuyện xin Chúa trả công bọi hậu cho mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em của chúng con là Cha Giuse làm linh mục của Chúa như các tông đồ, để rao giảng Tin mừng và cử hành các bí tích. Giờ đây người đã hoàn thành sứ mạng, và vì Chúa đã phán dạy chúng con rằng : “Ai vì Ta mà chấp nhận hy sinh mạng sống mình, vui lòng nhận lấy những hy sinh lớn lao, thì Ta sẽ cho sống đời đời”. Xin Chúa thực hiện lời hứa ấy nơi Cha Giuse là người đã có lòng theo Chúa và phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

minh hue
26-04-2009, 03:00 PM
lạy chúa xin chúa thương linh hồn cha cố Giuse mà chúa đã gọi ra khỏi đời này được về hưởng tôn nhan chúa.:77::77:

M.M_Nhi
26-04-2009, 03:49 PM
Lạy Chúa , Người là nơi an nghỉ của chúng con , xin dang tay đóng linh hồn Giuse vào lòng của Ngài .............và ở nơi nhan thánh Ngài......AMEN

px_hongtrinh
26-04-2009, 06:16 PM
Lạy Chúa Giesu, Con tín thác vào Chúa

littlewave
27-04-2009, 01:16 AM
Nguyện xin Chúa xót thương tha thứ mọi thiếu sót lỗi lầm và đưa linh hồn Giuse Đặng Thanh Minh về hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Jesus Kito Chúa chúng con. Amen

Cậy nhờ lời chuyển cầu đầy quyền năng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất thánh của Chúa.

bethichconlua
27-04-2009, 08:16 AM
Nguyện xin Chúa xót thương tha thứ mọi thiếu sót lỗi lầm và đưa linh hồn Giuse Đặng Thanh Minh về hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Jesus Kito Chúa chúng con. Amen

Cậy nhờ lời chuyển cầu đầy quyền năng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất thánh của Chúa.:77: :77: :77: :77: :77: :77: :77: :77:
Xin Chúa cứu rỗi linh hồn GiuSe..Amen

Rosa_Huong
27-04-2009, 09:54 AM
Nguyện xin Chúa xót thương tha thứ mọi thiếu sót lỗi lầm và đưa linh hồn Giuse Đặng Thanh Minh về hưởng Nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Jesus Kito Chúa chúng con. Amen

Cậy nhờ lời chuyển cầu đầy quyền năng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất thánh của Chúa.

Xin Cha thương nhận lời. :77::77::77: