PDA

View Full Version : 100 Bài Giáo lý Kinh Thánhvũng_nước
27-04-2009, 10:28 PM
100 Bài Giáo lý Kinh Thánh

Vũng Nước post lại cho GiuSe Hiền


Tác giả: Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Định dạng: .DOC

Giới thiệu: Những bài giáo lý Thánh Kinh, tích truyện để suy niệm và cầu nguyện trong gia đình.

l. Bao gồm: các Điều răn, các bổn phận, các bài về Ơn thánh, Bí tích và các tín điều, vv... Như vậy, là một cách học giáo lý bằng Kinh Thánh trong gia đình . 2. Nội dung từng bài Lời Chúa gồm có: - Một đoạn Lời Chúa, tích truyện Kinh Thánh. - Vài điều suy niệm. - Trích truyện phụ họa (nếu có). - Áp dụng cụ thể vào đời sống.

Download (http://www.mediafire.com/download.php?mjgiojbm41a)

http://www.mediafire.com/download.php?mjgiojbm41a