Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Diễn đàn TCVN .†.: Thánh Nhạc - Thánh Ca

Phụ Mục Bài mới gửi

 1. Chia sẻ: CDs Thánh Ca, Video - Karraoke Thánh Ca...

  Điều hành chuyên mục:

  1. giusehien

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 1,225
  • Bài gửi: 2,109
 2. Chia sẻ: Bài hát Audio, Video, YouTube...

  Điều hành chuyên mục:

  1. dominico_dung
  2. Caohuong

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 1,339
  • Bài gửi: 2,822
  1. Các Bài hát Nhạc Đời về Gia đình - Quê hương

   Điều hành chuyên mục:

   1. dominico_dung
   2. Caohuong

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 86
   • Bài gửi: 394
 3. Nhờ tìm giúp: Bài hát Audio, Video, YouTube...

  Điều hành chuyên mục:

  1. thichduthu

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 604
  • Bài gửi: 1,966
 4. Chia sẻ: Bản nhạc có nốt (PDF, Encore...)

  Điều hành chuyên mục:

  1. gioanha
  2. dominico_dung
  3. thienngadt

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 1,981
  • Bài gửi: 3,233

  Bài mới gửi:

  1. Giới thiệu Sách nhạc và các Tuyển tập Thánh Ca theo tác giả (file Encore và PDF)

   Điều hành chuyên mục:

   1. gioanha
   2. dominico_dung
   3. thienngadt

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 29
   • Bài gửi: 72
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 7
   • Bài gửi: 8
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 13
   • Bài gửi: 14
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 32
   • Bài gửi: 39
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 2
   • Bài gửi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 3
   • Bài gửi: 20

   Bài mới gửi:

  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 81
   • Bài gửi: 150

   Bài mới gửi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 691
   • Bài gửi: 735

   Bài mới gửi:

  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1
   • Bài gửi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1
   • Bài gửi: 1
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài mới gửi:

   Chưa có bài
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 9
   • Bài gửi: 20

   Bài mới gửi:

  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài mới gửi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 25
   • Bài gửi: 27
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 258
   • Bài gửi: 276
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 8
   • Bài gửi: 16
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 23
   • Bài gửi: 24
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 29
   • Bài gửi: 34

   Bài mới gửi:

  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 3
   • Bài gửi: 3
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 55
   • Bài gửi: 80
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 16
   • Bài gửi: 147
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 0
   • Bài gửi: 0

   Bài mới gửi:

   Chưa có bài
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 2
   • Bài gửi: 2
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 115
   • Bài gửi: 116
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 17
   • Bài gửi: 17
 5. Nhờ tìm giúp: Bản nhạc PDF, Encore...

  Điều hành chuyên mục:

  1. thichduthu
  2. gioanha

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 444
  • Bài gửi: 1,326
 6. Chia sẻ: Nhạc đệm Beat - KaraFun - Hòa Tấu...

  Điều hành chuyên mục:

  1. Caohuong

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 120
  • Bài gửi: 478
 7. Nhờ tìm giúp: Nhạc đệm Beat - KaraFun - Hòa Tấu...

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 82
  • Bài gửi: 219
 8. Bản nhạc có nốt (PDF, Encore...) theo Mùa Phụng Vụ.

  Điều hành chuyên mục:

  1. gioanha
  2. thienngadt
  3. bananaks

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 388
  • Bài gửi: 832
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 72
   • Bài gửi: 120
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 143
   • Bài gửi: 369
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 103
   • Bài gửi: 225
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 61
   • Bài gửi: 96
 9. Bản nhạc có nốt (PDF, Encore...) Vào Đời và Sinh Hoạt Đoàn Thể.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 98
  • Bài gửi: 99
  1. Bản nhạc có nốt (PDF, Encore...) Thánh Ca Vào Đời.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1
   • Bài gửi: 1
  2. Bản nhạc có nốt (PDF, Encore...) Nhạc sinh hoạt Thiếu Nhi.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 96
   • Bài gửi: 97
  3. Bản nhạc có nốt (PDF, Encore...) Nhạc sinh hoạt Đoàn Thể.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 1
   • Bài gửi: 1
 10. Giới thiệu Album, Bài hát dạng Karaoke - Karafun Thánh ca

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 159
  • Bài gửi: 219
 11. Nơi Tổ chức - Giới thiệu tiếng hát của Thành viên TCVN (hoặc Ca đoàn, Hội đoàn...nơi TV tham gia)

  Điều hành chuyên mục:

  1. dominico_dung

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 112
  • Bài gửi: 600
 12. Những Trao đổi - Bình luận về Thánh Nhạc - Thánh Ca của các nhà chuyên môn

  Điều hành chuyên mục:

  1. giusehien

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 112
  • Bài gửi: 359
 13. Nơi chia sẻ, tư vấn về Thanh Nhạc - Nhạc Lý

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 30
  • Bài gửi: 183

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com